ADATVÉDELEM

Hangsúlyosan figyelmet fordítunk a weboldalt meglátogatók személyes adatainak védelmére. Honlapunk minden oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról.

Amennyiben Ön személyes adatokat ad meg, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. Ilyen például a név, emailcím vagy telefonszám megadása.

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS

Az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást adunk az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Fentiektől eltérő célból végzett adatkezelés csak az Ön határozott kérésére és előzetes hozzájárulásával történhet. Az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adata csak a törvényben meghatározott esetekben adható ki harmadik személynek (például jogerős bírósági végzés esetén).